KJELLER GÅRD - norsk luftfartshistorie
- Bevar Kjellers historie
Nyheter

 

Pressemelding 22.03.12:

 

Bevar Kjeller gård!
Forsvaret har solgt Kjeller gård, men årsmøtet i Kjeller gård as vedtok onsdag 20. mars å fortsette dialogen med de nye eierne og Skedsmo kommune. Kjeller gård as har som mål å bevare den den verneverdige del av eiendommen for ettertiden. Kjeller gård as ble stiftet i januar 2012 med 62 stiftere som representerer hele Kjeller-miljøet.

 

Kjeller gård er det historiske arnestedet for Kjeller flyplass. Vi ønsker at tunet og hovedhuset skal tas i bruk av innbyggerne i Skedsmo kommune slik at Kjeller gård i framtida kan være sentrum i arbeidet med å utvikle et opplevelsessenter for luftfart, sier styreleder Tore Blikom i Kjeller gård as.

 

Norsk flyhistorie startet på Kjeller gård.

I 1912 anla Forsvaret Norges første flyplass på Kjellermyra. Den fikk navnet Kjeller Aerodrome, og dette ble starten på det som vi nå kjenner som Kjeller flyplass. Flyplassen har huset tallrike arbeidsplasser gjennom flyfabrikken som ble anlagt der. Dette la grunnlaget for det som i dag er et høyteknologisk miljø, representert ved Justervesenet, Forsvarets forskningsinstitutt, Institutt for energiteknikk og Scanpower. Høyskolen i Akershus har også fått sin campus på Kjeller. I tillegg har flyplassen gitt store gleder og spektakulære opplevelser for flyinteresserte gjennom hundre år.


Gårdeierne på Kjeller gård, Martin Brøther og Nils Claus Ihlen viste stor interesse for å bygge flyplass på Kjellermyra. Forsvaret leide jord, og eierne stilte en låve til disposisjon som hangar. I våningshuset fikk det pengeløse flyvevesenet kontorplass, husrom, forpleining og telefon.
Hovedbygningen på Kjeller gård har siden 1890 hatt den karakteristiske sveitserstilen som pryder den staselige bygningen der den skuer ut over Kjeller flyplass.

 

Fra omvisning for ordfører Ole Jacob Flæten i 2012. Styreleder Tore Blikom til venstre på bildet. Foto: Lars Brede