KJELLER GÅRD - norsk luftfartshistorie
- Bevar Kjellers historie
Flyparken

 


Kjeller Gård AS er medstifter av Stiftelsen Kjeller flyhistoriske kulturpark (KFK).

 

Stiftelsen har som formål å ivareta de verdier som flyhistorien på Kjeller flyplass representerer i form av  flygende historiske fly, og kompetanse knyttet til  restaurering, vedlikehold og drift av disse. Målet er at den unike flyhistorien på Kjeller skal være kjent for folk flest  og skape stolthet i Skedsmo kommune – og i Norge. Dette kan oppnås ved å utvikle Kjeller flyplass som en nasjonal attraksjon for flyvende historiske fly. Det innbærer bl.a. bygging av en ny hangar som huser de mange veteranflyene som er på Kjeller i dag, og nye som kommer, bl.a. Gloster Gladiator 423.

 

Norsk flyhistorie startet på Kjeller gård.

I 1912 anla Forsvaret Norges første flyplass på Kjellermyra. Den fikk navnet Kjeller Aerodrome, og dette ble starten på det som vi nå kjenner som Kjeller flyplass. Flyplassen har huset tallrike arbeidsplasser gjennom flyfabrikken som ble anlagt der. Dette la grunnlaget for det som i dag er et høyteknologisk miljø, representert ved Justervesenet, Forsvarets forskningsinstitutt, Institutt for energiteknikk og Scanpower. Høyskolen i Akershus har også fått sin campus på Kjeller. I tillegg har flyplassen gitt store gleder og spektakulære opplevelser for flyinteresserte gjennom hundre år.